Naruszenia Praw Pacjenta – 727-538-4171 – Polish Attorney, Agnieszka Piasecka – Clearwater, Florida

Polish Accident Lawyer Clearwater Florida Agnieszka Aga Piasecka

Main Menu Piasecka Law Polish Attorney

Polski 175 x 61

Agnieszka Piasecka, Polski Adwokat / Prawnik / Polish Personal Injury Attorney / Lawyer – Nursing Home Abuse / Odszkodowania za naruszenia praw pacjenta w domach opieki społecznej i ośrodkach rehabilitacyjnych na Florydzie, USA

727-538-4171  

813-786-3911

Clearwater Wypadki, Accidents, Polish attorney, Polish lawyer, Polski Prawnik, Polski Adwokat, Personal Injury, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Odszkodowanie, Florida

Attorney Agnieszka Piasecka is a Polish Lawyer who can assist you with nursing home abuse and accidents in Florida.

727-538-4171  

813-786-3911

Clearwater Accidents, Wypadki, Polish attorney, Polish lawyer, Polski Prawnik, Polski Adwokat, Personal Injury, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Odszkodowanie, Florida

Attorney Agnieszka Piasecka can assist you personal injury and insurance claims such as: car accidents, motorcycle accidents, boat accidents, slip and fall accidents, medical malpractice, nursing home abuse and other types of insurance claims for property damage or loss.

Adwokat Agnieszka Piasecka może pomóc Ci w sprawach dotyczących odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za obrażenia doznane w wypadkach samochodowych, motorowych, na łodzi, upadki w miejscach publicznych, błędy medyczne, naruszenia praw pacjentów domów opieki społecznej i ośrodków rehabilitacyjnych oraz innych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych dotyczących spraw majątkowych. 

Clearwater Polish Attorney, Polski prawnik, Polscy, Prawnicy, Adwokaci, Floryda, Florida, Immigration, Wills, Trusts, Personal Injury, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Divorce

Agnieszka Piasecka, Polish Lawyer / Attorney in Clearwater, Floryda, USA who can assist you with Accidents and Personal Injury

For free consultation please call:

727-538-4171  

813-786-3911

Wypadki-Polish-Attorney-Lawyer-Florida-slip-and-fall

Adwokat Agnieszka Piasecka może pomóc Ci w sprawach dotyczących odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za obrażenia doznane w wypadkach samochodowych, motorowych, na łodzi, upadki w miejscach publicznych, błędy medyczne, naruszenia praw pacjentów domów opieki społecznej i ośrodków rehabilitacyjnych oraz innych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych dotyczących spraw majątkowych.

Polish Accident Lawyer Clearwater Florida Agnieszka Aga Piasecka

Attorney Agnieszka Piasecka can assist you with personal injury and insurance claims such as: car accidents, motorcycle accidents, boat accidents, slip and fall accidents, medical malpractice, nursing home abuse and other types of insurance claims for property damage or loss.

Polish Accident Lawyer Clearwater Florida Agnieszka Aga Piasecka

Agnieszka Piasecka’s Client Reviews

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

https://piaseckalaw.com/reviews

Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Adwokat, Prawnik, Opinie, Reviews, Florida, Best attorney

Agnieszka Piasecka’s Client Reviews

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka has an excellent reputation in Florida and in Poland. As you can see by her multiple all five-star reviews, Aga Piasecka’s clients are consistently impressed by her performance in the courtroom and her knowledge of the law in Florida and in Poland. She also receives excellent reviews because of her honesty, availability for her clients and ability to explain complex legal matters in a way that her clients can easily understand in Polish and English. Attorney Agnieszka Piasecka also gets 5.0 stars reviews from her clients because she is very hardworking and always accessible to her clients and she personally works on each and every client’s file. Many of her clients mention on their reviews how kind and caring Attorney Aga Piasecka is and recommend her highly to all of their family and friends. Below, are just a few of Attorney Agnieszka Piasecka’s reviews. Please check back frequently as we will be posting more reviews for Aga Piasecka, Esq. in the near future.

Avvo, Clients, Choice Award, Reviews, Opinie, Agnieszka, Aga, Piasecka, Polish, Lawyer, Attorney, Opinie klientów, Best, Najlepszy, Polskojęzyczny, Prawnik, Polski, Adwokat, Florida, Floryda, USA

Polski Prawnik / Adwokat Wypadki / Agnieszka Piasecka Law, PLLC.

727-538-4171

813-786-3911

Clearwater Wypadki, Accidents, Polish attorney, Polish lawyer, Polski Prawnik, Polski Adwokat, Personal Injury, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Odszkodowanie, Florida

Attorney Agnieszka Piasecka is a Polish Attorney who can assist you with Nursing Home Abuse and Accidents in Florida

727-538-4171

813-786-3911

Polish Accident Attorney Clearwater Florida Agnieszka Aga Piasecka

Agnieszka Piasecka Law, PLLC / Agnieszka Piasecka, Polski Adwokat / Prawnik / Polish Attorney / Lawyer – Nursing Home Abuse / Odszkodowania za naruszenia praw pacjenta w domach opieki społecznej i ośrodkach rehabilitacyjnych na Florydzie, USA

727-538-4171

813-786-3911

Clearwater Polski, Adwokat, Prawnik, Polish, Attorney, Lawyer, Floryda, Florida, Immigration, Wills, Trusts, Divorce, Accidents, Wypadki

Agnieszka Piasecka, Polish Lawyer / Attorney in Clearwater, Floryda, USA

For free consultation please call:

727-538-4171  

813-786-3911

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka, Esq. – Attorney / Lawyer in Clearwater, Florida

Agnieszka “Aga” Piasecka, Esq. is an attorney / lawyer in the U.S.A. and Poland, has two Law Degrees and over 20 years of combined experience in Florida and in Poland. Agnieszka is fluent in Polish, Italian and English and can assist you with your legal needs in the U.S. and Poland. Agnieszka graduated Cum Laude from Stetson University College of Law in Florida, she also graduated with Honors from Jagiellonian University law school in Poland and studied International Law in Holland.

Before becoming an attorney in Florida, Agnieszka was a lawyer in Poland. Agnieszka’s goal is to be an excellent advocate and counselor for her clients and to aggressively fight for their rights. Although Agnieszka is a sole practitioner, she  often co-counsels with partners in big nationally-recognized law firms and experts, therefore, no case is too big or too small! Having a boutique law practice, allows Agnieszka to devote personal individual attention to each case from A-Z, including personally handling her clients’ phone calls and personally drafting and filing all legal documents. Agnieszka’s clients are not charged for excessive overhead of running a big fancy law office.

Office Location, Adres Biura, Attorney, Lawyer, Prawnik, Adwokat, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka

Adwokat Agnieszka “Aga” Piasecka, Esq. – Polski Prawnik w Clearwater na Florydzie

Adwokat Agnieszka “Aga” Piasecka jest polskim prawnikiem  uprawnionym do praktyki prawa na Florydzie i w Polsce. Agnieszka Piasecka posiada dwa dyplomy prawa i ma łącznie ponad 20 lat doświadczenia prawniczego z Polski i USA. Agnieszka uzyskała Doktorat Prawa z wyróżnieniem w Stetson University College of Law na Florydzie oraz Magistrat Prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce. Agnieszka Piasecka studiowała również Prawo Międzynarodowe na Uniwersytecie w Tilburgu, w Holandii. Agnieszka mówi biegle po polsku, po angielsku oraz po włosku.

Przed przeprowadzką na Florydę, Mecenas Agnieszka Piasecka pracowała jako prawnik w Polsce. Celem Agnieszki jest zapewnienie klientom najlepszej reprezentacji prawnej oraz agresywna walka o ich prawa. Kancelaria Agnieszki Piaseckiej współpracuje często z dużymi renomowanymi na skalę krajową firmami prawniczymi i ekspertami, tak więc żadna sprawa nie jest dla mecenas Piaseckiej za duża lub za mała. Posiadanie własnej kancelarii prawnej pozwala Agnieszce osobiście prowadzić wszystkie sprawy od początku do końca poświęcając każdemu klientowi indywidualną uwagę.  Klienci Agnieszki Piaseckiej zawsze mogą liczyć na bezpośredni kontakt podczas całej sprawy i osobiste przygotowywanie wszystkich dokumentów prawnych i sądowych przez adwokata.

Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację zadzwoń:

727-538-4171

813-786-3911

Estate Planning, Wills, Trusts, Flat fee, Attorney, Lawyer, Clearwater, Florida, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Probate, Power of Attorney, polski prawnik, adwokat, polskojęzyczny, po polsku

Polish Attorney in Clearwater, Florida, Agnieszka Piasecka’s, areas of practice include: / Polski Adwokat w Clearwater na Florydzie, Agnieszka Piasecka, zajmuje się między innymi następującymi sprawami:

Clearwater Polski adwokat prawnik Floryda Testamenty Trusty Spadki Prawo Imigracyjne Rodzinne Odszkodowania Kontrakty Wypadki- Polscy Prawnicy na Florydzie

Agnieszka Piasecka – Polski Prawnik Spadkowy/ Testamenty i Trusty / Prawo Spadkowe / Estate Planning Attorney / Wills and Trusts Lawyer 

813-786-3911

727-538-4171

Testamenty Trusty, Estate Planning, Wills, Trusts, Flat fee, Attorney, Lawyer, Florida, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Probate, Power of Attorney, Polski prawnik, polski adwokat, polscy prawnicy, adwokaci, polskojęzyczny, po polsku

Agnieszka Piasecka – Polski Prawnik Imigracyjny / Polish Immigration Lawyer in Clearwater, Florida

813-786-3911

727-538-4171

For Agnieszka’s immigration story please visit:

www.DancingWithUncleSam.com

Polski, Prawnik, Adwokat, Imigracyjny, Zielona Karta, Obywatelstwo, USA, Immigration, Polish attorney, lawyer

Agnieszka Piasecka – Divorce / Family Law Attorney / Polski Prawnik Rozwodowy/ Prawo Rodzinne

813-786-3911

727-538-4171

Collaborative, Divorce, Attorney, Agnieszka, Piasecka, Prawnik, Rozwodowy, Rozwód, Adwokat, Najlepszy

Attorney, Agnieszka Piasecka, can help you with: Family Law, Divorce, Collaborative Divorce, Adoptions, Injunctions / Prawo Rodzinne, Rozwody, Rozwód za porozumieniem stron, Opieka nad dziećmi, Alimenty, Adopcje, Zakaz zbliżania się

Rozwód, Polish, Attorney, Lawyer, Florida

Family Law / Divorce / Collaborative Divorce

If you are looking for an excellent divorce lawyer, who will fight for your rights by aggressively and effectively representing you in court, you have come to the right place. Agnieszka has gone through a divorce herself, therefore she understands how difficult and stressful it can be. Especially, when children are involved and there is a custody and child support issue.

In divorce, there are many issues to consider. You may have the right to receive alimony from your spouse. If you have experienced domestic violence, you may be entitled to an injunction order against the abuser and exclusive possession of the marital house. If you have been served with divorce papers, it is important that you consult a lawyer as quickly as possible to avoid missing important deadlines and being defaulted. If you are not sure whether or not you should file for divorce, you should consult an experienced divorce lawyer such as Agnieszka. Agnieszka can also help you with pre-nuptial / post-nuptial agreements (“prenup” and “postnup”), adoptions, child custody issues and name change. Do not hesitate and call Agnieszka for a FREE initial consultation.

Also, if you are victim of violence or stalking, you can apply for injunction against other people, who do not have to necessarily be your family members. Agnieszka has experience in helping her clients with obtaining injunction orders and offers FLAT FEES for injunction proceedings.

Agnieszka Piasecka – Polski Prawnik / Adwokat – Odszkodowania za Wypadki / Polish Personal Injury Lawyer / Attorney – Accidents in Clearwater, Florida

813-786-3911

727-538-4171

Clearwater Accidents, Wypadki, Polish attorney, Polish lawyer, Polski Prawnik, Polski Adwokat, Personal Injury, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Odszkodowanie, Florida

Agnieszka Piasecka – Polski Prawnik / Adwokat – Potwierdzenie obywatelstwa polskiego / Polish citizenship attorney / lawyer in Clearwater, Florida

813-786-3911

727-538-4171

 Clearwater Paszport, Polish Passport, Polski, Prawnik, Adwokat, Agnieszka Piasecka, Immigration, Aga Piasecka, Obywatelstwo polskie, polish citizenship

Apostille and Notary public services available for documents in English, Polish, Italian, Spanish and Russian 727-538-4171.

Polish Clearwater Apostille, Power of Attorney, Pełnomocnictwo, Notary Public, Polski Notariusz, Polskojęzyczny Notariusz, Florida, Floryda, Agnieszka Piasecka

Po pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację zadzwoń na / To schedule your first FREE consultation call:

813-786-3911

727-538-4171

Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Adwokat, Prawnik, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka, Office Location

Office Location by appointment only:

13575 58th St N, Clearwater, FL 33760

To read attorney Agnieszka Piasecka’s client reviews please visit:

https://piaseckalaw.com/reviews

Clearwater Polish attorney, Polish lawyer, Polski Prawnik, Polski Adwokat, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Florida

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

Clearwater, Florida, Reviews, Client Choice Avvo, Attorney, Lawyer, Opinie, Prawnik, Adwokat, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka

Polish Lawyer in Florida, Agnieszka “Aga” Piasecka’s, Avvo Clients’ Choice Award

The independent attorney rating service, Avvo, gave Agnieszka Piasecka its Clients’ Choice Award for the most highly rated attorneys by clients in the country.

Avvo is an attorney rating service that has ratings, reviews, and disciplinary records for lawyers in every state. Its purpose is to help people get legal advice, find the right lawyer, and make informed legal decisions.

How the Avvo Rating is calculated

The Avvo Rating cannot be bought. The model used to calculate the rating was developed with input from hundreds of attorneys, thousands of consumers, and many other legal professionals who deeply understand the work attorneys do. The Avvo Rating reflects the type of information people have identified as important when looking to hire an attorney.

100+ Five Star Reviews

Selections for the Clients’ Choice award are made based on the number and quality of ratings and reviews an attorney receives by clients they have personally represented. The Clients’ Choice Award is reserved for attorneys, who receive a significant number of 5-star reviews on Avvo. Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka has received more than 100 five star reviews and recommendations.

Polski, Prawnik, Polish attorney, Polish lawyer, Polski Adwokat,Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Florida, Floryda

Agnieszka’s areas of practice include but are not limited to:

Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Clearwater

  • Estate Planning / Wills / Trusts

Even if you are a person of modest means, you most likely have an estate and you have the right to decide what happens with your estate after you die. Do not leave this decision to others. Florida law offers several estate planning options. The most popular are Trusts, Wills and POD accounts. Having a Living Will and/or a Medical Power of Attorney is also vital. These documents allow you to make advance directives regarding medical treatments and/or appoint a person, who can make medical decisions on your behalf in case you are no longer able to express informed consent. Agnieszka offers FLAT FEES and “package deals” on preparation of Wills, Trusts, Power of Attorney, Living  Wills. You should consult an attorney to find out which option is best for you. First consultation is free so do not hesitate to call Agnieszka at 727-538-4171 or 813-786-3911.

  • Real Estate Law 

If you are buying, selling or transferring ownership of real property, you may be wondering which form of ownership is best for you or which form of deed should you use. Realtors and title companies, who handle real estate closings in Florida, are not attorneys and cannot give you legal advice to make sure your best interests are being protected. Feel free to call Agnieszka with any questions involving real estate transactions. Agnieszka offers FLAT RATES on representation in closings and preparation of real estate documents so do not hesitate to call Agnieszka for a first free consultation.

  • Family Law / Divorce / Collaborative Divorce

If you are looking for an excellent divorce lawyer, who will fight for your rights by aggressively and effectively representing you in court, you have come to the right place. Agnieszka has gone through a divorce herself, therefore she understands how difficult and stressful it can be. Especially, when children are involved and there is a custody and child support issue.

In divorce, there are many issues to consider. You may have the right to receive alimony from your spouse. If you have experienced domestic violence, you may be entitled to an injunction order against the abuser and exclusive possession of the marital house. If you have been served with divorce papers, it is important that you consult a lawyer as quickly as possible to avoid missing important deadlines and being defaulted. If you are not sure whether or not you should file for divorce, you should consult an experienced divorce lawyer such as Agnieszka. Agnieszka can also help you with pre-nuptial / post-nuptial agreements (“prenup” and “postnup”), adoptions, child custody issues and name change. Do not hesitate and call Agnieszka for a FREE initial consultation.

Also, if you are victim of violence or stalking, you can apply for injunction against other people, who do not have to necessarily be your family members. Agnieszka has experience in helping her clients with obtaining injunction orders and offers FLAT FEES for injunction proceedings.

  • Immigration Law

As an immigrant herself, Agnieszka experienced first hand the difficulties and the stress of the immigration proceedings such as obtaining a visa, adjustment of status, applying for a green card, sponsoring family members for a green card and applying for citizenship. Immigration proceedings can be very complicated and tricky. After dealing with the US immigration for years herself and finally becoming a US citizen, Agnieszka decided to practice immigration law to be able to help others to achieve their American dream.

Agnieszka can help you with immigration petitions including, but not limited to: green card through marriage, green card through family, green card through asylum, waivers, removing conditions on your green card, citizenship and visas. It is important to seek attorney’s advice as early as possible, prior to sending the forms and going to the interview by yourself. Little mistakes may cost you denial of your application, loss of precious time and forfeiture of paid filing fees. First consultation is FREE so do not hesitate to call Agnieszka. If you are currently outside the US, it is not a problem, you can connect with Agnieszka via Skype or phone.

  • Personal Injury Law / Auto Accidents / Nursing Home Abuse

If you or your loved one have been injured in an accident or if you lost your loved one in an accident, you may be entitled to compensation. Personal Injury Law applies to all situations when someone has been physically or emotionally injured or killed by the wrongful act of another. Automobile, motorcycle and bicycle accident cases  and slip and fall cases are the most common examples personal injury claims but not the only ones. If you or your loved one have been wronged as a result of medical mistake or nursing home abuse or the injury was caused by a defective product, you may have the right to compensation.

Agnieszka can aggressively represent you in all personal injury cases. You will not be charged anything unless she recovers. Agnieszka has years of experience in working for a big nationally-recognized personal injury law firm and can effectively help you recover your damages. The key factor in personal injury cases is time. If you have been injured, it is crucial that you seek medical assistance and contact your attorney as soon as possible. First consultation is FREE and many attorneys will finance your case from A-Z and will not charge you a dime, unless there is recovery.  Certain cases may be referred to another law firm or co-counseled with another law firm.

  • Insurance Claims 

If your insured property was damaged, you may be entitled to compensation from your insurance. Agnieszka can help you recover the highest possible amount on contingency basis, that is without collecting a fee from you unless she recovers. Agnieszka can help you recover damages in civil court including strategizing, pre-trial preparation, settlement negotiations and trial. Therefore, if you need an attorney to represent you in a claim against an insurance company, feel free to call Agnieszka for a first FREE consultation.

  • Business Entities Formation

If you are considering opening your own business and you are not sure which business structure is best for you, you may need a lawyer’s advice. Many factors such as liability issues, taxes and the amount of paperwork needed may influence your decision. There are different types of business entities you can choose from: a sole proprietorship, a partnership, a corporation or a limited liability company. Factors to consider, when deciding on which business entity is right for your include: legal liability, tax implications and cost of formation and ongoing administration. Agnieszka offers FLAT FEES on business entities formation and a first FREE consultation.

  • Traffic Violations / Traffic Tickets

If you received a traffic ticket and decide to accept it and just pay it, there may be serious consequences to it. Many traffic violations are accompanied by points added to your driver’s license. As a result of points accumulation, your insurance rate may jump up, you may be required to attend a driving school, re-take the driving test or even lose your driver’s license. Traffic violations may also leave a trace on your criminal record. If you think you the ticket was issued to you in error or if you would like to simply avoid points on your license, you should consult a traffic defense attorney to help you successfully fight your ticket. Agnieszka offers first FREE consultation and FLAT FEES on certain types of tickets.

Clearwater -Wypadki-Polish-Attorney-Lawyer-Florida-accident

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka is a Polish speaking lawyer in Clearwater, Florida USA.

Agnieszka Piasecka Clearwater Polski Prawnik Adwokat Polish Lawyer Attorney polskie katalogi firm sponsorowane przez adwokata Agnieszkę Piasecką. FREE Polish Business Directories Sponsored by Attorney Agnieszka Aga Piasecka.

Agnieszka “Aga” Piasecka  – Polski Adwokat / Prawnik, Clearwater, Floryda, USA

Agnieszka Piasecka, Esq. is an active member of Florida’s Polish community

Agnieszka Piasecka, Esq. is an active member of Florida’s community and has other websites designed to help inform and unite Florida’s Polish community members and local Florida’s Polish Business owners. Please visit her other websites and find out what our Florida’s community has to offer in the beautiful Florida, Florida area.

For a FREE consultation in Polish, Italian, or English please call:

727-538-4171

813-786-3911

Wypadki / Accidents / Personal Injury– Polish Attorney / Lawyer / Polski Adwokat / Prawnik  – Clearwater, Florida – Slip and Falls / Odszkodowania / Błędy lekarskie / Naruszenia Praw Pacjenta

*certain cases may be referred to another law firm or co-counseled with another law firm