Polish Accident Lawyer Clearwater Florida

Polish Accident Lawyer Clearwater Florida Agnieszka Aga Piasecka

Attorney Agnieszka Piasecka is a Polish Lawyer who can assist you with Accidents in Clearwater, Florida

727-538-4171

813-786-3911

Adwokat Agnieszka Piasecka może pomóc Ci w sprawach dotyczących odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za obrażenia doznane w wypadkach samochodowych, motorowych, na łodzi, upadki w miejscach publicznych, błędy medyczne, naruszenia praw pacjentów domów opieki społecznej i ośrodków rehabilitacyjnych oraz innych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych dotyczących spraw majątkowych.

Polish Accident Lawyer Clearwater Florida Agnieszka Aga Piasecka

Attorney Agnieszka Piasecka can assist you with personal injury and insurance claims such as: car accidents, motorcycle accidents, boat accidents, slip and fall accidents, medical malpractice, nursing home abuse and other types of insurance claims for property damage or loss.

Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Adwokat, Prawnik, Reviews, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka

Polski Prawnik / Adwokat Wypadki / Agnieszka Piasecka Law, PLLC.

727-538-4171

813-786-3911

Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Adwokat, Prawnik, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka, Office Location

Office location, by appointment only.

13575 58th Street North Clearwater, Florida 33760